Filebingo

Filebingo pakt het fileleed in winkelstraten op een ludieke manier aan. Buurtbewoners delen bingokaarten uit aan autogebruikers die wekelijks vaak urenlang in de file staan. Chauffeurs of passagiers vinken vanuit de wagen op de bingokaart aan wat ze opmerken: een zitbank, een geparkeerde wagen, een gelukkige fietser, een tevreden handelaar, een passant met rode schoenen…  Vier op een rij? Bingo!

STOP

De tekst op de achterkant van de kaart maakt duidelijk dat er alternatieven zijn voor het autogebruik. Met de boodschap schuiven de initiatiefnemers het STOP-principe op een vriendelijke manier naar voor als oplossing. Het STOP-principe is een middel om mobiliteit slim in te plannen, waarbij de prioriteit eerst naar stappen, dan trappen (fiets), vervolgens openbaar vervoer en dan pas naar personenwagens gaat. De filebingo is een knipoog naar autogebruikers, met een boodschap over duurzame mobiliteit.

Omdat je wil autorijden, sta je stil 

Buurtbewoners delen op enkele piekmomenten een filebingokaart uit aan de autogebruikers in de straat. Zo kunnen die even in stilte stilstaan bij hun eigen leed. Hopelijk groeit het inzicht dat ze beter met de fiets of het openbaar vervoer komen of hun auto parkeren op een randparking. Zo is er minder hinder voor de wijk door luchtvervuiling, lawaai, sluipverkeer en spookrijders.

Ander gedrag, ander beleid

Om het fileprobleem op te lossen, heb je grote inzichten en plannen nodig. Zolang duurzame oplossingen en politieke moed ontbreken, is de filebingo een leuke prikkel die de shoppers even een spiegel voorhoudt. De file omleiden is niet de oplossing, autogebruik aanpakken is dat wel. Parkeren op een parking aan de rand van de stad? De fiets nemen? Het openbaar vervoer gebruiken? De oplossing ligt zo voor de hand dat je erover kijkt: burgers die hun autogebruik aanpassen en politici die een gezond mobiliteitsbeleid voeren.

Download de filebingo

Hoe maak je een voetpad kindvriendelijk?

Hoe maak je een voetpad kindvriendelijk? We vroegen het de kinderen. We voerden een experimentele setting uit. Met het onderstaande stappenplan kunnen burgers, ambtenaren en beleid aan de slag.

De beschreven workshops gaan van een opstartende brainstorm tot de concrete uitvoering. Het stappenplan beschrijft acties en voorbeelden om het voetpad kindvriendelijker te maken. We geven voorbeelden van quick wins en duurzame ingrepen.

Filosofische tegels

Tijdens de workshop ‘Kindvriendelijk voetpad’ maakten de deelnemende kinderen duidelijk dat ze van inspirerende teksten houden. Even stilstaan in de straat, vertragen, geprikkeld worden, verrast worden …

In onze straat duiken wel eens meer teksten op. We tonen onze liefde voor de taal via raampoëzie, via een leuk citaat van Loesje of Pipi Langkous in de infokast, via tekstballonnen bij foto’s op het infobord. Creativiteit met taal waarderen kinderen.

Op onze zoektocht om mooie teksten in het voetpad te verwerken, kwamen we het werk van kunstenaar Jeroen De Leijer tegen. We lieten ons door hem inspireren.

We maakten zes filosofische tegels; telkens een combinatie van tekst en beeld; telkens twee asfaltstickers. Het resultaat doet de lezer even stilstaan bij zichzelf en de andere. Zo geven we kleine filosofische prikkels onderweg. We bieden een beetje stilstand in de tijd en beweging in het hoofd.

Welkom buur!

Welkomstpakket voor nieuwe buren

Iedereen vindt het fijn om in een warme straat of buurt te leven. Verbondenheid is hiervoor de sleutel. Maar wat met nieuwkomers? Voor hen is het niet altijd evident om aansluiting te vinden bij de aanwezige bewoners. Een welkomstpakket slaat de brug tussen beiden. 

Comité Bump maakt tegen september 250 welkomstpakketten. Ze zijn bedoeld voor burgers of organisaties van district Antwerpen die een nieuwkomer of nieuwkomers in hun straat of buurt willen verrassen en welkom heten. 

In elk pakket zit een reeks infofolders van allerlei organisaties en diensten in district Antwerpen. Zo vindt de nieuwe buur sneller zijn weg in de stad. Daarnaast bevat het pakket een kleine verrassing en verzorgd materiaal dat de aanvrager zelf in- of aanvult. Zo krijgt dit pakket een persoonlijke toets: wat ‘insiders’ weten of de moeite waard vinden in hun buurt, geven ze door aan de nieuwe buur. 

De pakketten zijn vanaf nu aan te vragen. De Fietskoerier bezorgt ze in oktober 2021 aan de aanvragers. De aanvragers overhandigen het pakket aan hun nieuwe buur of buren. Een klein gebaar met een groot resultaat: een zorgzame, vriendelijke en verbonden buurt. 

De aanvrager kan het welkomstpakket overhandigen aan bijvoorbeeld een student, een anderstalige nieuwkomer, een gezin dat verhuist binnen de stad, een bewoner die al een jaar of twee in de straat of buurt woont, maar nog geen aansluiting vond bij de buren … 

Opgelet: enkel voor bewoners binnen district Antwerpen.

*Alle pakketten zijn verdeeld!

* Zolang de voorraad strekt. Project ondersteund door de Burgerbegroting district Antwerpen. Enkel voor bewoners binnen district Antwerpen.

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right.

You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the “New Post” button, and tell us why you’re here.

Why do this?

  • Because it gives new readers context. What are you about? Why should they read your blog?
  • Because it will help you focus you own ideas about your blog and what you’d like to do with it.

The post can be short or long, a personal intro to your life or a bloggy mission statement, a manifesto for the future or a simple outline of your the types of things you hope to publish.

To help you get started, here are a few questions:

  • Why are you blogging publicly, rather than keeping a personal journal?
  • What topics do you think you’ll write about?
  • Who would you love to connect with via your blog?
  • If you blog successfully throughout the next year, what would you hope to have accomplished?

You’re not locked into any of this; one of the wonderful things about blogs is how they constantly evolve as we learn, grow, and interact with one another — but it’s good to know where and why you started, and articulating your goals may just give you a few other post ideas.

Can’t think how to get started? Just write the first thing that pops into your head. Anne Lamott, author of a book on writing we love, says that you need to give yourself permission to write a “crappy first draft”. Anne makes a great point — just start writing, and worry about editing it later.

When you’re ready to publish, give your post three to five tags that describe your blog’s focus — writing, photography, fiction, parenting, food, cars, movies, sports, whatever. These tags will help others who care about your topics find you in the Reader. Make sure one of the tags is “zerotohero,” so other new bloggers can find you, too.