Verkeersveiligheid

De inrichting van het Kiel op vlak van verkeer en mobiliteit is bijzonder autocentrisch en werkt spook- en sluipverkeer in de hand. Comité Bump werkt mee aan een oplossing voor de verkeersproblematiek alsook aan verbeteringen van de publieke ruimte die de meest kwetsbare weggebruikers ten goede komen.

Spookrijders

Naast sluipverkeer en snelheids-overtreders kampt onze straat met spookrijders. We meten er gemiddeld 30 per dag. We vragen de stad sinds 2016 infrastructuuringrepen uit te voeren. De borden plaatsten we alvast zelf.

Om de route van spookrijders te belemmeren, vroegen we paaltjes die voetgangers op de hoeken van de straat beschermen. Zo voorkomen we ook dat automobilisten er de hoek afsnijden of op het voetpad parkeren.

Parkeerprobleem

We kaartten de nood aan fietsbeugels aan. We kregen achttien fietsbeugels! Meer dan we verwacht hadden. Dat zijn vier auto’s minder en zesendertig fietsen extra.

Foutparkeerders helpen we de straat uit met bloembakken op plekken waar ze zich schaamteloos foutief parkeerden.

Zone 30

Zone 30 zijn we op papier. In praktijk focust het beleid op ‘vlotte’ doorstroming van autoverkeer. We plaatsten borden tegen onze gevels. Studenten uit het volwassenenonderwijs hebben ze ontworpen.

Bump is actief lid van de actiegroep 30MAX. Samen stellen we de autologica van het beleid in vraag. We willen dat het snel trager gaat. We wensen efficiënte aanpassingen aan de infrastructuur en effectieve handhaving.

Week van de mobiliteit

Tijdens de Week van de Mobiliteit in 2019 riep Netwerk Duurzame Mobiliteit op om de ruimte te veroveren. Comité Bump versierde de drie parklets feestelijk met campagnevlaggetjes.

Parklets

De modal shift is hier reeds ingezet. 45 procent van de gezinnen heeft geen auto. De straat – in een woonwijk – willen we dan ook niet voor 100 procent op de auto’s inrichten.

Een straat op mensenmaat is een straat waar niet de auto het publieke domein inpalmt, maar een plek die mensen ruimte biedt om elkaar te ontmoeten.

Spookrijders

Spookrijders, sluipverkeer en snelheidsovertreders: ze brengen overlast en onveiligheid in de straat. Het zijn drie vormen van verkeersagressie naar de bewoners van een woonwijk.

Straatvinken

Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat nagaat hoe intens het verkeer is in onze straten. Tijdens het telmoment noteren we gedurende één uur hoeveel voetgangers, fietsers en voertuigen door de straat passeren. We staan telkens verrast hoe klein het aandeel auto’s is.

Telraam

Hoeveel fietsers passeren door onze straat? Hoe snel rijden de auto’s? Met het Telraam hebben we de data. Hopelijk krijgen we zo het beleid overtuigd dat onze straat de infrastructuur verdient van een (h)echte bewonersstraat.

Voetpadvleugels

Een extra spelimpuls op het voetpad. Een speelse uitdaging tot bewegen en balanceren. Voor steppers, stappers, lopers.

Kadert in ons project Kindvriendelijk voetpad. Met dank aan Hou’tHart.

Filebingo

Om het fileprobleem aan winkelstraten op te lossen, heb je grote inzichten en plannen nodig. Zolang duurzame oplossingen en politieke moed ontbreken, is de filebingo een leuke prikkel die de shoppers even een spiegel voorhoudt.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.


%d bloggers liken dit: